ZSwg

Zespół Szkół w Grodzisku                   

 

38-102 Grodzisko, tel. (017)2765703   gimgrod2@poczta.onet.pl

Lp.

 

Nauczyciel

Wykształcenie

0

0

L.godz.

 I - III

L.godz.

IV - VI

L.godz

G

L.godz.

Razem

G.ponad

1

 

Mariola Szypuła

mgr z przyg. pedagog. wych.przedszkolne  teologia

 

EP -22

22/22

 

 

 

 

 

 

22/22

 

2

Barbara Szczypta

mgr z przyg. pedagog.

 

 

 

e.wczesnoszkolna kl. II - 13 godz.

e.muzyczna kl. II - 1 godz.

e.plastyczna kl. II- 1 godz.

z.komputerowe kl. II - 1 godz.

WF kl. II- 3 godz.

19/18

 

 

 

 

19/18

1

3

Alicja Włodyka

mgr z przyg. pedagog.

 

 

 

e.wczesnoszkolna kl. III - 13 godz.

e.muzyczna kl. III - 1 godz.

e.plastyczna kl. III- 1 godz.

z. komputerowe - kl. III - 1 godz

WF kl. III - 3 godz.

19/18

 

 

 

 

19/18

1

4

Grażyna Kut

mgr z przyg. pedagog.

 

 

 

e.wczesnoszkolna kl. I - 12 godz.

e.plastyczna kl. I - 1 godz.

e.muzyczna kl. I - 1 godz.

WF kl. I - 3 godz.

z. komputerowe - kl. I - 1 godz.

18/18

 

 

 

 

18/18

 

5

Ewelina Wilk

mgr z przyg. pedagog.

język angielski

 

j.ang -1

1/22

j.ang kl. I - 2 godz.

j.ang kl. II - 2 godz.

4/18

 

 

 

 

1/22

4/18

 

6

Anastazja Korab

mgr z przyg. pedagog.

język polski

język angielski

 

 

 

j.ang kl. III - 2godz.

2/18

 

j.ang kl. IV - 3 godz.

j.ang kl. V - 3 godz.

j.ang kl. VI - 3 godz.

 9/18

 

j.ang 1g - 2 godz.

j.ang 2g - 2 godz.

j.ang 3g - 3 godz.

GDW 2g - 1 godz.

8/18

19/18

1

7

Anna Krok

mgr z przyg. pedagog.

naucz.początkowe

muzyka, plastyka, przyroda,

zaj.artystyczne

e. muz-1

1/22

 

 

 

muz kl. IV -1 godz.

muz kl. V -1 godz.

muz kl. VI -1 godz.

plast kl. IV - 1 godz.

plast kl. V - 1 godz.

plast kl. VI - 1 godz.

przyr kl. VI - 3 godz.

GDW kl. VI - 1 godz.

świetlica -4godz.

10/18

 

 

 

4/26

muz kl. 1g - 1 godz.

plast kl. 1g - 1 godz.

z.art kl. 2g - 1 godz.

z.art kl. 3g - 1 godz.

 4/18

1/22

14/18

4/26

 

8

Waldemar Pintal

mgr z przyg. pedagog.

pedogog. op.-wych.

technika, informatyka zarządz.oświata

 

 

 

 

 

z.tech kl. IV - 1 godz.

z.tech kl. V - 1 godz.

techn kl. VI - 1 godz.

3/18

z.tech kl. 2g - 1 godz.

z.tech kl. 3g - 1 godz.

 2/18

5/18

 

9

Elżbieta Szypuła

mgr z przyg. pedagog.

język polski

 

 

 

 

 

j.pol kl. IV -5 godz.

5/18

j.pol kl. 1g - 4 godz.

j.pol kl. 2g - 5 godz.

j.pol kl. 3g - 5 godz.

 14/18

19/18 

1

10

Teresa Tęczar

mgr z przyg. pedagog.

 

ed.wczesnoszkolna

historia, bibliotekoznawstwo

 

 

 

 

 

hist kl. IV - 1 godz.

gdw - kl. IV- 1 godz.

hist kl.V-1godz.

biblioteka - 15 godz

3/18

 

 

15/30

hist kl. 1g - 2 godz.

hist kl. 2g - 2 godz.

hist kl. 3g - 2 godz.

6/18

9/18

 

 

15/30

 

11

Andrzej Kaczkiełło

mgr z przyg. pedagog.

historia, ,j.polski, WoS

oligofrenopedagogika

zarządz.oświatą

 

 

 

 

 

j.pol kl. V -6 godz.

j.pol kl. VI - 6 godz.

hist kl. VI - 2 godz.

świetlica - 3 godz

14/18

 

 

3/26

WoS kl. 2g - 1 godz.

WoS kl. 3g - 1 godz.

2/18

16/18

 

3/26

 

12

Małgorzata Kaczkiełło

mgr z przyg. pedagog.

przyroda, biologia, chemia

oligofrenopedagogika

wych. do życia w rodz.

 

 

 

 

 

przyr kl. IV - 3 godz.

przyr kl. V- 3 godz.

GDW kl. V - 1 godz.

WDŻ kl. V - 0,5 godz.

WDŻ kl. VI - 0,5 godz.

8/18

biol kl. 1g - 2 godz.

biol kl. 2g - 1 godz.

biol kl. 3g - 1 godz.

chem kl. 1g - 2 godz.

chem kl. 2g - 2 godz.

chem kl. 3g - 1 godz.

WDŻ kl. 1g - 0,5 godz.

WDŻ kl. 2g - 0,5 godz.

WDŻ kl. 3g - 0,5 godz.

10,5/18

18,5/18

0,5

13

Jerzy Borys

mgr z przyg. pedagog.

ekonomia

licencjat j.niemiecki

kurs dor.zawod.

kurs ed.dla bezp.

 

 

 

 

 

świetlica - 13 godz.

13/26

j.niem kl. 1g - 2 godz.

j.niem kl. 2g - 2 godz.

j.niem kl. 3g -3 godz.

EdB kl. 3g - 1 godz.

 d.zaw kl. 1g - 0,5 godz.

d.zaw kl. 2g - 0,5 godz.

d.zaw kl. 3g - 0,5 godz.

9,5/18

9,5/18

 

13/26

0,5

14

Radosław Ślaski

mgr z przyg. pedagog.

wych.fizyczne

 

 

 

 

 

WF kl. V - 4 godz.

WF kl. VI - 5 godz

9/18

WF kl. 2g - 4 godz.

WF kl. 3g - 4 godz.

GDW kl.3g - 1 godz.

9/18

18/18

 

15

Tomasz Dobek

mgr z przyg. pedagog.

wych.fizyczne

 

 

 

 

 

WF kl. IV - 4 godz.

z.komp kl.IV - 1godz.

z.komp kl.V - 2godz.

z.komp kl.VI - 1 godz.

8/18

inf kl. 1g - 2godz.

inf kl. 2g - 2 godz.

k.inf kl. 3g - 1 godz.

GDW kl. 1g - 1 godz.

WF 1g -4 godz

10/18

18/18

 

16

Irena Grabiec

mgr z przyg. pedagog.

matematyka

informatyka

 

 

 

 

 

mat kl. IV - 4 godz.

mat kl. VI - 4 godz.

8/18

mat kl. 1g - 4 godz.

mat kl. 2g - 4 godz.

mat kl. 3g - 4 godz.

12/18

20/18

2

17

Monika Szczygieł

mgr z przyg. pedagog. matematyka              informatyka

 

 

 

 

 

mat kl. V - 4 godz.

4/18

 

 

4/18

 

18

Joanna Stefanik

mgr z przyg. pedagog.

mat.,informat., fizyka

oligofrenopedagogika

 

 

 

 

 

 

 

fiz kl. 1g - 2 godz.

fiz kl. 2g - 1 godz.

fiz kl. 3g - 1godz.

4/18

4/18

 

19

 

Jakub Soja

mgr z przyg. pedagog.

geografia

 

 

 

 

 

 

 

geogr 1g - 1 godz.

geogr 2g - 2 godz.

geogr 3g - 1 godz.

4/18

4/18

 

20

 

ks. Jerzy Szurek

seminarium duchowne

religia

 

rel-1

1/22

rel kl. I - 2 godz.

rel kl. II - 2 godz.

rel kl. III - 2 godz.

6/18

rel kl. IV - 2 godz.

2/18

 

 

8/18

 

1/22

 

21

ks. Jerzy Oczoś

seminarium duchowne

religia

 

 

 

 

 

rel kl. V - 2 godz.

rel kl. VI - 2 godz.

4/18

rel kl. 1g - 2 godz.

rel kl. 2g - 2 godz.

rel kl. 3g - 2 godz.

6/18

10/18

 

22

Barbara Kawa

mgr z przyg. pedagog.

naucz. poczatkowe wychow.fizyczne

25

 

25/25

 

 

 

 

 

 

25/25

 

Wykaz nauczycieli 2014/2015