ZSwg

Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Grodzisku                  

 

38-102 Grodzisko, tel. (017)2765703   gimgrod2@poczta.onet.pl

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pon.

 

 

Rok szk. 2018/2019                             ważny od 25.02.2019r.

 

Czas trwania lekcji od …. do….

Numer lekcji

0 gr.I M

0 gr. II B

KLASA I

KLASA II

KLASA III

Numer lekcji

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA  VII

KLASA VIII

Numer lekcji

KLASA 3 gimnazjum

Numer lekcji

Mariola Szypuła

Barbara Kawa

Barbara Szczypta

Alicja Włodyka

Teresa Tęczar

Elżbieta Szypuła

Anna  Krok              

Irena Grabiec

Małgorzata Kaczkiełło

Andrzej Kaczkiełło

Jerzy Borys

Monika Śledziona

Radosław Ślaski

Anastazja Korab

ks.Jerzy Oczoś

ks.Dariusz Tylutki

Ewelina    Wilk

Tomasz Dobek

Joanna Stefanik

Anna Góra

Waldemar Pintal

Barbara Gierlak

Numer lekcji

 

 8.00 -   8.45

1

10

0

7

0

31

I

29

II

36

III

1

21

j.pol

18

mat

59

przyr

44

j.ang

24

j.niem

1

58

hist

1

0

0

II

I

III

 

 

V

VI

3g

VIII

IV

 

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 8.55 -   9.40

2

10

0

7

0

31

I

29

II

36

III

2

21

j.pol

44

j.ang

24A

hist

18

mat

58

j.pol

2

59

edb

2

0

0

II

I

III

VIII

 

VII

 

VI

3g

IV

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

9.50 - 10.35

3

10

0

7

0

31

I

29

II

36

III

3

44

j.ang

24A

hist

18

mat

58

j.niem

59

biol

3

21

j.pol

3

0

0

II

I

III

3g

 

VI

VIII

V

VII

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

10.50 - 11.35

4

10

0

7

0

31

I

29

II

36

III

4

18

mat

21

j.pol

S

wf

59

chem

58

hist

4

44

j.niem

4

0

0

II

I

III

V

 

IV

VII

VIII

3g

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

11.50 - 12.35

5

10

0

7

0

31

I

29

II

36

III

5

S

wf

21

j.pol

44

j.pol

58

fiz

18

mat

5

59

biol

5

0

0

II

I

III

V

 

VIII

3g

VI

 

 

IV

 

 

 

 

 

VII

 

 

b

5

 

12.45 - 13.30

6

świetlica 24

6

 

 

S

wf

44

j.pol

59

geogr

24A

z.wsp

6

58

fiz

6

 

 

 

 

 

 

 

 

ZKK II

VI

św

 

VII

 

 

 

 

V

3g

 

VIII

b

6

 

13.40 - 14.25

7

świetlica+świetlica 44

7

 

24

zk g.I

59

hist

58

fiz

7

S

wf

7

 

 

 

 

 

 

św

 

 

VII

św

 

3g

 

 

 

 

VI g.I

VIII

 

 

b

7

 

WTOREK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wtorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania lekcji od …. do….

Numer lekcji

0 gr.I

0 gr. II

KLASA I

KLASA II

KLASA III

Numer lekcji

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA  VII

KLASA VIII

Numer lekcji

KLASA 3 gimnazjum

Numer lekcji

Mariola Szypuła

Barbara Kawa

Barbara Szczypta

Alicja Włodyka

Teresa Tęczar

Elżbieta Szypuła

Anna  Krok              

Irena Grabiec

Małgorzata Kaczkiełło

Andrzej Kaczkiełło

Jerzy Borys

Monika Śledziona

Radosław Ślaski

Anastazja Korab

ks.Jerzy Oczoś

ks.Dariusz Tylutki

Ewelina    Wilk

Tomasz Dobek

Joanna Stefanik

Anna Góra

Waldemar Pintal

Barbara Gierlak

Numer lekcji

 

8.00 -   8.45

1

10

0

7

0

31

rel

29

j.ang

36

III

1

21

j.pol

58

muz

24A

z.tech

18

mat

44

j.ang

1

S

wf

1

0

0

 

 

III

 

V

VII

 

 

 

IV

3g

VIII

 

I

II

 

 

 

VI

 

1

 

8.55 -   9.40

2

10

0

7

0

31

j.ang

29

II

36

III

2

59

rel

21

j.pol

18

mat

24A

muz

58

geogr

2

44

j.ang

2

0

0

II

 

III

V

VII

VI

 

 

 

 

VIII

3g

 

IV

I

 

 

 

 

 

2

 

9.50 - 10.35

3

10

0

7

rel

31

I

29

II

36

j.ang

3

S

wf

24

inf

24A

j.pol

59

dz/wdż

21

j.pol

3

58

z.art

3

0

 

II

I

 

VIII

3g

 

VII 0,5

VI

VII 0,5

 

IV

III

 

0

 

V

 

 

 

 

3

 

10.50 - 11.35

4

10

0

7

0

31

I

29

II

36

rel

4

18

mat

58

hist

S

wf B

44

j.niem

21

j.pol

4

59

chem

4

0

0

II

I

 

VIII

 

IV

3g

V

VII

 

VI B

 

 

III

 

 

 

 

 

 

4

 

11.50 - 12.35

5

10

0

7

0

31

I

29

rel

świetl 24

5

58

tech

18

mat

S

wf B

21

j.pol

59

chem

5

44

j.niem

5

0

0

 

I

 

VII

św

V

VIII

 

3g

 

VI B

 

 

II

 

 

 

 

IV

b

5

 

12.45 - 13.30

6

świetlica

7

0

Świetlica  44

6

24

inf. g.I

44

z.wsp

59

wdż 0,5

21

j.pol

58

fiz

6

18

mat

6

 

0

 

 

 

VII

św

3g

VI 0,5

 

św

 

V

 

 

 

 

IV g.I

VIII

 

 

b

6

 

13.40 - 14.25

7

świetlica 44

7

 

58

fiz

S

wf

7

59

geogr

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

św

 

3g

 

 

 

 

VIII

VII

 

 

b

7

 

ŚRODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania lekcji od …. do….

Numer lekcji

0 gr.I

0 gr. II

KLASA I

KLASA II

KLASA III

Numer lekcji

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA  VII

KLASA VIII

Numer lekcji

KLASA 3 gimnazjum

Numer lekcji

Mariola Szypuła

Barbara Kawa

Barbara Szczypta

Alicja Włodyka

Teresa Tęczar

Elżbieta Szypuła

Anna  Krok              

Irena Grabiec

Małgorzata Kaczkiełło

Andrzej Kaczkiełło

Jerzy Borys

Monika Śledziona

Radosław Ślaski

Anastazja Korab

ks.Jerzy Oczoś

ks.Dariusz Tylutki

Ewelina    Wilk

Tomasz Dobek

Joanna Stefanik

Anna Góra

Waldemar Pintal

Barbara Gierlak

Numer lekcji

 

8.00 -   8.45

1

10

0

7

0

31

I

29

II

36

III

1

21

j.pol

24A

tech

18

mat

59

j.pol

58

rel

1

44

j.ang

1

0

0

II

I

III

VII

 

VI

 

 

 

IV

 

3g

VIII

 

 

 

 

 

V

 

1

 

8.55 -   9.40

2

10

0

7

0

31

I

29

II

36

III

2

18

mat

24A

plast

58

rel

S

wf

44

j.ang

2

21

j.pol

2

0

0

II

I

III

3g

V

IV

 

 

 

 

 

VIII

VI

 

 

VII

 

 

 

 

2

 

9.50 - 10.35

3

10

0

7

0

31

I

29

II

36

III

3

59

przyr

S

wf

44

j.ang

18

mat

58

j.niem

3

21

j.pol

3

0

0

II

I

III

3g

IV

VII

 

 

VIII

 

 

VI

 

 

 

V

 

 

 

 

3

 

10.50 - 11.35

4

10

muz

7

0

31

I

29

II

36

III

4

44

j.ang

24A

rel

21

j.pol

59

chem

S

wf B

4

18

mat

4

 

0

II

I

III

 

0

3g

VII

VI

 

 

 

IV

V

 

 

VIII B

 

 

 

 

4

 

11.50 - 12.35

5

10

0

7

0

31

I

29

II

36

III

5

18

zzw

44

j.ang

24

zzw

58

rel

S

wf B

5

59

wos

5

0

0

II

I

III

 

IV

 

ZKK 0

3g

VI

 

 

V

VII

 

 

VIII B

 

 

 

 

5

 

12.45 - 13.30

6

10

0

świetlica+świetlica 44

6

S

wf

24

zzw

59

przyr

21

hist

18

mat

6

58

rel

6

0

 

 

 

 

 

św

VIII

VI

VII

św

 

IV

 

3g

 

 

V

 

log

 

b

6

 

13.40 - 14.25

7

                          Świetlica 44

7

 

24A

plast

24

inf

58

wos

7

S

wf

7

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

VIII

św

 

3g

 

 

 

 

VII

 

 

 

b

7

 

CZWARTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania lekcji od …. do….

Numer lekcji

0 gr.I

0 gr. II

KLASA I

KLASA II

KLASA III

Numer lekcji

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA  VII

KLASA VIII

Numer lekcji

KLASA 3 gimnazjum

Numer lekcji

Mariola Szypuła

Barbara Kawa

Barbara Szczypta

Alicja Włodyka

Teresa Tęczar

Elżbieta Szypuła

Anna  Krok              

Irena Grabiec

Małgorzata Kaczkiełło

Andrzej Kaczkiełło

Jerzy Borys

Monika Śledziona

Radosław Ślaski

Anastazja Korab

ks.Jerzy Oczoś

ks.Dariusz Tylutki

Ewelina    Wilk

Tomasz Dobek

Joanna Stefanik

Anna Góra

Waldemar Pintal

Barbara Gierlak

Numer lekcji

 

8.00 -   8.45

1

10

0

7

0

31

I

29

II

36

rel

1

21

j.pol

24A

rel

59

przyr

44

j.ang

58

hist

1

18

mat

1

0

0

II

I

 

 

 

3g

VI

VIII

 

IV

 

VII

V

III

 

 

 

 

 

 

1

 

8.55 -   9.40

2

10

0

7

0

31

rel

29

II

36

III

2

18

z.wsp.

21

j.pol

24A

j.pol

S

wf B

59

chem

2

44

j.ang

2

0

0

II

 

III

V

IV

 

VIII

VI

 

 

 

3g

 

I

 

VII B

 

 

 

 

2

 

9.50 - 10.35

3

10

rel

7

0

31

I

29

II

36

III

3

21

plast

18

mat

44

j.ang

S

wf B

58

rel

3

59

dz/wdż

3

 

0

II

I

III

 

IV

V

3g 0,5

 

3g 0,5

 

 

VI

VIII

0

 

VII B

 

 

 

 

3

 

10.50 - 11.35

4

10

0

7

0

31

I

29

rel

36

III

4

44

muz

58

geogr

18

mat

24A

rel

59

dz/wdż

4

21

j.pol

4

0

0

 

I

III

3g

IV

VI

VIII 0,5

 

VIII 0,5

 

V

 

VII

II

 

 

 

 

 

 

4

 

11.50 - 12.35

5

10

0

7

0

świetlica 24

36

III

5

44

rel

S

wf

24A

rel

21

j.pol

18

mat

5

58

geogr

5

0

0

 

 

III

VII

 

VIII

ZKK II

 

św

 

3g

 

VI

IV

 

V

 

log

 

 

5

 

12.45 - 13.30

6

świetlica+świetlica  44

6

24

inf. g.II

 

 

S

wf

18

mat

21

j.pol

6

58

rel

6

 

 

 

 

 

VIII

św

VII

ZKK III

 

św

 

VI

 

3g

 

 

IV g.II

 

log

 

b

6

 

13.40 - 14.25

7

świetlica+świetlica  44

7

 

59

biol

S

wf

7

 

 

7

 

 

 

 

 

 

św

 

VII

 

św

 

 

 

 

 

 

VIII

 

 

 

b

7

 

PIĄTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania lekcji od …. do….

Numer lekcji

0 gr.I

0 gr. II

KLASA I

KLASA II

KLASA III

Numer lekcji

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA  VII

KLASA VIII

Numer lekcji

KLASA 3 gimnazjum

Numer lekcji

Mariola Szypuła

Barbara Kawa

Barbara Szczypta

Alicja Włodyka

Teresa Tęczar

Elżbieta Szypuła

Anna  Krok              

Irena Grabiec

Małgorzata Kaczkiełło

Andrzej Kaczkiełło

Jerzy Borys

Monika Śledziona

Radosław Ślaski

Anastazja Korab

ks.Jerzy Oczoś

ks.Dariusz Tylutki

Ewelina    Wilk

Tomasz Dobek

Joanna Stefanik

Anna Góra

Waldemar Pintal

Barbara Gierlak

Numer lekcji

 

8.00 -   8.45

1

10

0

7

0

31

j.ang

29

II

36

III

1

44

j.ang

59

biol

24A

plast

58

geogr

18

wos

1

21

j.pol

1

0

0

II

 

III

3g

VI

 

V

VIII

 

 

VII

IV

 

 

I

 

 

 

 

 

1

 

8.55 -   9.40

2

10

j.ang

7

0

31

I

29

II

36

III

2

S

wf

21

j.pol

44

j.pol

24A

plast

24

inf

2

18

mat

2

 

0

II

I

III

V

VII

3g

 

VI

 

 

IV

 

 

 

0

VIII

 

 

 

 

2

 

9.50 - 10.35

3

10

0

7

0

31

I

29

j.ang

36

III

3

18

mat

44

j.ang

24A

muz

58

j.pol

59

edb

3

S

wf

3

0

0

 

I

III

VII

VI

IV

ZKK 0

 

VIII

 

3g

V

 

 

II

 

 

 

 

 

3

 

10.50 - 11.35

4

10

0

7

0

31

I

29

II

36

j.ang

4

21

przyr

S

wf

24A

hist

59

biol

18

mat

4

44

j.niem

4

0

0

II

I

 

 

IV

VIII

VII

VI

3g

 

 

III

 

 

 

V

 

 

 

 

4

 

11.50 - 12.35

5

10

0

7

0

świetlica+świetlica 24

5

59

hist

18

mat

44

j.ang

S

wf

21

j.pol

5

58

z.tech

5

0

0

 

 

 

VIII

św

V

ZKK III

IV

św

 

 

VI

 

 

 

VII

 

 

3g

 

5

 

12.45 - 13.30

6

świetlica+świetlica 20, 18

6

59

wdż 0,5

59

wdż 0,5

24

zk g.II

44

j.ang

21

zzw

6

58

hist

6

 

 

 

 

 

VIII

św

 

IV/V

3g

św

 

 

VII

 

 

 

VI g.II

 

 

 

 

6

 

13.40 - 14.25

7

świetlica 20

7

 

58

zzw

44

j.ang

7

59

zzw

7

 

 

 

 

 

 

 

 

3g

VII

św

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

14.30 - 15.15

8

 

8

 

8

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8