Regulamin wypożyczalni

Z biblioteki (wypożyczalni i czytelni) mogą korzystać wszyscy uczniowie,
rodzice uczniów oraz pracownicy szkoły.

Godziny pracy biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.

Do biblioteki należy wchodzić spokojnie z czystymi rękami a torby i teczki złożyć
w wyznaczonym miejscu.

Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni, większą ilość
(jednak nie więcej niż 4) należy uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem.

Przed upływem terminu zwrotu, czytelnik ma prawo przedłużyć wypożyczenie na następne

2 tygodnie.

Zbiory biblioteczne są naszą wspólną własnością, należy chronić przed zniszczeniem
i zgubieniem.

Przy wypożyczeniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek
i poinformować o nich bibliotekarza.

Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną
przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnie antykwarycznej
cenie książki zgubionej lub zniszczonej.

Wszystkie wypożyczone książki należy oddać do biblioteki szkolnej na 14 dni przed
zakończeniem roku szkolnego.

Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie ogranicza się liczbę książek do 1 egzemplarza.

Każdy użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biblioteki.

 

 

 

 

 

Regulamin czytelni

 

W czytelni obowiązuje cisza.

Przed wejściem okrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni,

a teczki i torby w wyznaczonym miejscu.

W czytelni nie wolno spożywać posiłków.

Nauczyciel bibliotekarz nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione
w teczkach.

Korzystanie z własnej książki należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

Z księgozbioru należy korzystać tylko na miejscu.

Niektóre wydawnictwa mogą być wypożyczone do domu pod warunkiem
zwrotu w terminie ustalonym przez bibliotekarza.

Każdą książkę i czasopismo, z którego korzysta czytelnik należy przed wyjściem
odłożyć na właściwe miejsce.