ZSwg

Zespół Szkół w Grodzisku                   

 

38-102 Grodzisko, tel. (017)2765703   gimgrod2@poczta.onet.pl,

                                                                                                                                                                                                  

        

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

                                            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat blokowy: proces alternatywny: Patron szkoły
Schemat blokowy: proces alternatywny: WSO - Gimnazjum
Schemat blokowy: proces alternatywny: WSO - SP
Schemat blokowy: proces alternatywny: Statut
Schemat blokowy: proces alternatywny: Kodeks ucznia
Schemat blokowy: proces alternatywny: NAUCZYCIELE
Schemat blokowy: proces alternatywny: Podział godzin 2015/2016
Schemat blokowy: proces alternatywny: Dni wolne 2015/2016
Schemat blokowy: proces alternatywny: Program wychowawczy
Schemat blokowy: proces alternatywny: Programy profilaktyczne
Schemat blokowy: proces alternatywny: Szkolny Program Profilaktyki
Schemat blokowy: proces alternatywny: Zestaw podręczników
Schemat blokowy: proces alternatywny: Tygodnie nauki 2015/2016
Schemat blokowy: proces alternatywny: Gimbus, basen, świetlica
Schemat blokowy: proces alternatywny: Plan imprez i uroczystości
Schemat blokowy: proces alternatywny: Plan pracy 2015/2016
Schemat blokowy: proces alternatywny: Programy nauczania 2015